Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Doprava ›› Zóny placeného stání ›› detail/podstránka

Informace o zónách placeného stání na území MČ Praha 6

Rada hlavního města Prahy v lednu 2014 schválila novou koncepci zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města. Cílem je účinná regulace dopravy v klidu v hlavním městě se základním požadavkem upřednostnění rezidentů.

Oddělení Zón placeného stání

Uralská 769/4

úřední hodiny:

pondělí a středa

8:00 – 18.00

úterý a čtvrtek

8:00 – 16:00                       

pátek

8:00 – 14.00

 

parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

-trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha

-vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.)

 

O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v městské části Praha 6.

 

Žadatel o parkovací oprávnění  s trvalým pobytem na území m.č. Praha 6 předkládá vždy občanský průkaz nebo cestovní pas.

Dále pak předkládá:

 

Rezidenti:

 

Rezident s vlastním vozidlem

-technický průkaz, ve kterém je žadatel zapsán jako vlastník vozidla

 

Rezident s vozidlem svěřeným zaměstnavatelem k soukromému užívání nebo člen orgánu práv. osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely: 

- osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy

-vyplněný formulář „potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 Zákona 586/1992 sb.“ 

 

Rezident s vozidlem na leasing/úvěr

- kopie velkého technického průkazu

- originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)

- originál leasingové/úvěrové smlouvy

 

Rezident s vozidlem z autopůjčovny

-nájemní smlouva z autopůjčovny

- originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO

- pronajímatel musí být právnickou nebo fyzickou podnikající osobou, která má oprávnění k půjčování věcí movitých.

 

Cizinec s platným pobytem v ČR, který má svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele

•originál technického průkazu

•prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem

•výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců

 

Abonenti:

 

Žadatel, který v Praze 6 vlastní nemovitost:

 

Právnické a fyzicky osoby podnikající /abonenti/:

 

 

Parkovací oprávnění pro řemeslníky

-občanský průkaz žadatele nebo zmocněnce vybaveného plnou mocí

-právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dočasně působící na zakázce (např. řemeslníci): předkládá doklad o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo, apod.)

-právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů

 

Zaměstnanec má vozidlo svěřeno jen pro služební účely (pohotovost, servis či jiný pracovní výkon v místě trvalého pobytu)

- žadatelem je zaměstnavatel

-předkládá čestné prohlášení, že svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti tohoto zaměstnavatele (např. jako odloučené pracoviště, provozovna apod.).

-právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů

 

V případě, že k vystavení parkovacího oprávnění nemůže osobně dostavit statutární zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, může pověřit jinou osobu, která předloží uvedené doklady, zplnomocnění od statutárního zástupce právnické osoby a prokáže se platným OP.

Pokud nelze žadatele, jeho zaměstnavatele, nebo nemovitost dohledat v registru, předkládá výpis z registru ne starší 6 měsíců.

 

Vlastníci nemovitosti:

 

Žadatel, který v Praze 6 vlastní nemovitost:

 

Veškeré informace o systému zón placeného stání je možné dohledat na stránkách společnosti TSK Praha, a.s. věnované ZPS – www.parkujvklidu.cz

 

Výdej parkovacích oprávnění:
Uralská 4, 160 00, Praha 6
Telefonní kontakty:
 220 189 979,  220 189 929,  220 189 930,  220 189 915,  220 189 915")

 

Náhled zaplnění čekárny

Formuláře ke stažení:

ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů [ DOCX • 22kB ]

ikonka typu souboru application/msword Plná moc [ DOC • 27kB ]

Podrobné informace najdete na webových stránkách  Parkuj v klidu

web TSK o parkování v Praze:

 

Více informací o ZPS:

ikonka typu souboru application/pdf Informace pro subjekty OÚ [ PDF • 345kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Informace o zónách placeného stání [ PDF • 449kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Koncepce zón placeného stání [ PDF • 2433kB ]

ikonka typu souboru application/pdf ZPS oblast Střešovice, Hradčany, Dejvice, Bubeneč [ PDF • 4836kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Rozšíření 1. etapa [ PDF • 5786kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Změna ceníku od 24.8.2017 [ PDF • 470kB ]

ikonka typu souboru image/jpeg Ceny automaty 2017 [ JPG • 935kB • 1347×952 (8bit 3ch) ]

ikonka typu souboru application/pdf Ceny parkovacích oprávnění pro dlouhodobé stání [ PDF • 457kB ]© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/zony-placeneho-stani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz