Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Velké infrastrukturní projekty ›› Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla ›› detail/podstránka

Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla

náhled souboru

AKTUÁLNĚ:

10/2019

Veřejné představení a beseda nad dokumentem pro územní řízení "Modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla". Konala se 22. října 2019 v hotelu DAP na Vítězném náměstí 684/4 v Praze 6 od 18.00 hodin. 


10/2018

Memorandum o společném zájmu se SŽDC

ikonka typu souboru application/pdf Memorandum_SŽDC [ PDF • 1280kB ]


09/2018

Materiál do ZMČ 20. 9. 2018:

ikonka typu souboru application/pdf Materiál do ZMČ 20. 9. 2018 Trať Praha – Kladno [ PDF • 520kB ]


08/2018

Dopis premiéra vlády ČR Andreje Babiše ze dne 22. 8. 2018 k záměrům MČ Praha 6 pro využití stávajícího koridoru uvolněného se změnou trasy mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín:

ikonka typu souboru application/pdf Dopis premiéra vlády ČR [ PDF • 352kB ]


Trať Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla – výzva ke spolupráci v rámci přípravy projektu. Dopis na GŘ SŽDC p. J. Svobody 7. 8. 2018:

ikonka typu souboru application/pdf Výzva ke spolupráci – SŽDC [ PDF • 650kB ]


Dopis premiérovi odeslaný ve věci budoucího nakládání s pozemky, souvisejícími s připravovanou modernizací trati Praha–Kladno s připojením na Letiště Václava Havla, a to od stanice Praha–Dejvice do stanice Praha–Veleslavín.
 
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Andrej Babiš [ PDF • 696kB ]
Ostatní dopisy odeslané v této věci.
 
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Dan Ťok [ PDF • 691kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Jiří Svoboda [ PDF • 689kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Petr Dolínek [ PDF • 683kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Mgr. Petra Kolínská [ PDF • 690kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Mgr. Ondřej Boháč [ PDF • 689kB
ikonka typu souboru application/pdf Dopis_Ing. Marek Zděralička [ PDF • 691kB

06/2018

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 21. 6. 2018 č. 660/2018:

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ ze dne 21. 6. 2018 č. 660/18 [ PDF • 971kB ]


05/2018

Informace z veřejného setkání s občany:

ikonka typu souboru application/pdf Zpráva ze setkání k uvolněnému koridoru v úseku Veleslavín a Dejvice [ PDF • 477kB ]


07/2017

Usnesení RMČ č. 2596/17 k budoucímu využití stávajícího koridoru uvolněného se změnou trasy mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín:

ikonka typu souboru application/pdf Informace pro Zastupitelstvo MČ [ PDF • 501kB ]


náhled souboru

Železnice

náhled souboru
[ JPG • 593kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 58

náhled souboru
[ JPG • 888kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 34

náhled souboru
[ JPG • 583kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 15

náhled souboru
[ JPG • 647kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 115

náhled souboru
[ JPG • 576kB • 2600×1462 (8bit 3ch) ]

Železnice 45

náhled souboru
[ JPG • 714kB • 1600×2400 (8bit 3ch) ]

Železnice 44

náhled souboru
[ JPG • 452kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Železnice 55

náhled souboru
[ JPG • 613kB • 2133×1600 (8bit 3ch) ]

Železnice 01

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU / ZÁMĚRU

MODERNIZACE BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY 

Realizace sledovaného projektu umožní rychlou, pohodlnou a ekologicky přijatelnou dopravu osob mezi centrem Prahy a letištěm Ruzyně, a zároveň i mezi Prahou a Kladnem. Nabídka kvalitního, tj. rychlého, intervalového, spolehlivého a bezpečného spojení mezi těmito centry je v současné době považována za nezbytnost. Její zajištění zároveň podmiňuje další rozvojové možnosti dotčeného území.

Cílem předkládaného záměru je zpracování Přípravné dokumentace stavby (Projekt pro rozhodnutí o umístění stavby – územní řízení) a provedení všech souvisejících průzkumů potřebných pro její zpracování. Realizací stavby bude dosaženo těchto základních cílů:

  • zabezpečení kvalitní obsluhy přilehlé části severozápadního sektoru pražského metropolitního regionu (zejména Kladensko),
  • zkvalitnění obsluhy části severozápadního sektoru Prahy,
  • zajištění přímé obsluhy letiště Praha Ruzyně a přilehlého území včetně dopravního terminálu Dlouhá míle (A bus–terminál a parkoviště systému P+R) kvalitní kolejovou dopravou. 

 ZELENÁ RADIÁLA

PARTICIPAČNÍ PROCES K TÉMATU KORIDORU BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY V ÚSEKU MEZI DEJVICEMI A VELESLAVÍNEM

Výsledkem modernizace železniční dráhy mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla nepochybně bude uvolnění části historického koridoru tzv. „Buštěhradské dráhy“ mezi stanicemi Praha Dejvice a Praha Veleslavín. 

Aktualizace studie proveditelnosti („ASP“) „Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“ byla schválená v Centrální komisi Ministerstva dopravy („CK MD“) dne 7. 7. 2015 ve variantě R1spěš. Tím byl vydán souhlas s pokračováním přípravy úseku od stanice Praha–Dejvice do stanice Praha–Veleslavín ve dvoukolejné tunelové variantě. To je od počátku vyjednávání hlavní požadavek MČ Praha 6, která požaduje v tomto úseku jedině možné podpovrchové vedení dráhy vzhledem k charakteru daného území a zájmu veřejnosti. 

Veřejné setkání s občany ve věci budoucího využití uvolněného území po dnešní trase železnice se uskutečnilo 22. května 2018 v 18.00 hodin v ZŠ Červený vrch. Informace byly publikovány rovněž v květnovém čísle Šestky.

 

DOKUMENTY Z ÚŘEDNÍ DESKY, USNESENÍ 

 

  • Technicko ekonomická studie podzemního vedení trati v úseku Praha Dejvice – Praha Veleslavín v rámci modernizace trati (Usnesení ZMČ č. 247/16
  • Usnesení k Modernizaci železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení RMČ č. 469/15 ) ze dne 12. 6. 2015 
  • Stanovisko Městské části Praha 6 k modernizaci železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení RMČ č. 529/15 ) ze dne 24. 6. 2015 
  • Modernizace železnice Praha–Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla (Usnesení ZMČ č. 107/15 ) ze dne 25. 6. 2015 
  • Modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s připojením na Letiště Ruzyně (Usnesení RMČ č. 3127/14 ) ze dne 2. 4. 2014 
  • Vyjádření Městské části Praha 6 k dokumentaci vlivů záměru "Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha–Ruzyně–Kladno" na životní prostředí (Usnesení RMČ č. 1307/12 ) ze dne 28. 3. 2012 
  • Vyjádření Městské části Praha 6 k posudku o vlivech záměru "Modernizace trati Praha–Kladno s připojením na letiště Ruzyně – II. etapa, žst. Praha–Ruzyně–Kladno" na životní prostředí (Usnesení RMČ č. 1793/12 ) ze dne 10. 10. 2012 

 http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/program-ten-t/praha-kladno_galerie.html

 

Buštěhradská dráha – dokumenty ke stažení 

ikonka typu souboru application/pdf Terenní výzkum 1. část [ PDF • 3448kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 2. část [ PDF • 3956kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 3. část [ PDF • 3813kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Terénní výzkum 4. část [ PDF • 3451kB ]

 


© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/zeleznice ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz