Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Zastupitelstvo MČ ›› Usnesení zastupitelstva ›› detail/podstránka

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 3097 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Rozprava a hlasování Připojené přílohy
ZMČ 380/21 25.02.2021 Informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v lednu a únoru 2021 v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 379/21 25.02.2021 Písemná informace o přijatých peticích v souboru

1,2,3,4,

ZMČ 378/21 25.02.2021 Informativní zpráva o činnosti Rady MČ Praha 6 za období 07/2020 - 12/2020 v souboru

1,2,

ZMČ 377/21 25.02.2021 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 v souboru

1,

ZMČ 376/21 25.02.2021 Poskytnutí dotací organizacím poskytujícím hospicovou péči za IV. čtvrtletí 2020 v souboru

1,

ZMČ 375/21 25.02.2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace spolku NADĚJE v souboru

1,2,

ZMČ 374/21 25.02.2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. K srdci klíč a spolku NADĚJE v roce 2021 v souboru

1,

ZMČ 373/21 25.02.2021 Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S178/2020/OKSVČ se subjektem UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. v souboru

1,

ZMČ 372/21 25.02.2021 Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceleté účelové neinvestiční dotace programů Kultura I. - II. z let 2018-2020 na rok 2021 v souboru

1,2,3,

ZMČ 371/21 25.02.2021 Splátková dohoda s panem V. K. v souboru

1,

ZMČ 370/21 25.02.2021 Splátková dohoda s panem B. M. v souboru

1,

ZMČ 369/21 25.02.2021 Splátková dohoda s panem P. H. v souboru

1,

ZMČ 368/21 25.02.2021 Prominutí dluhu na nájemném a službách s nájmem bytu spojených a úroků z prodlení paní A. V. v souboru

1,

ZMČ 367/21 25.02.2021 Odkoupení pozemku parc. č. 1237 v k. ú. Ruzyně v souboru

1,2,

ZMČ 366/21 25.02.2021 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 302/40 k. ú. Veleslavín v souboru

1,2,

ZMČ 365/21 25.02.2021 Nevyužití předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku parc. č. 1939/6 k. ú. Střešovice v souboru

1,2,

ZMČ 364/21 25.02.2021 Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 v souboru

1,

ZMČ 363/20 18.12.2020 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2021 a informace o přijatých usneseních Kontrolního výboru v prosinci 2020 v souboru

1,2,3,4,5,6,

ZMČ 362/20 18.12.2020 Plán činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 6 na rok 2021 v souboru

1,

ZMČ 361/20 18.12.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 - 2021 v souboru

1,2,

ZMČ 360/20 18.12.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let v roce 2021 v souboru

1,2,

ZMČ 359/20 18.12.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit v souboru

1,2,

ZMČ 358/20 18.12.2020 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Kultura I. - 2021 v souboru

1,2,

ZMČ 357/20 18.12.2020 Dotační řízení "Zdravá Šestka 2021" - přidělení dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v souboru

1,2,

ZMČ 356/20 18.12.2020 Zajištění služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v roce 2021 v souboru

1,

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/usneseni_zast ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz