Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Strategický rozvoj ›› Plán udržitelné mobility Prahy a okolí ›› Strahov ›› detail/podstránka

Kompoziční osa Strahov – Bílá Hora

náhled souboru

Se vznikem samostatného státu souvisela v Praze i řada rozvojových záměrů, s cílem podpořit národní cítění. Jedním z nich je i založení kompoziční osy v pokračování Národní tř. (býv. staroměstských hradeb) ze Strahova na Bílou Horu. Na tuto osu pak byly řazeny jednotlivé stadiony na Strahově, šatny (dnes objekty VŠ kolejí atd.)

Největší stadion – Sletový (dnes Masarykův) byl koncipován na Strahovském pahorku, neboť byl určen pro sletová vystoupení organizací Sokol a Orel, a sokolové a orlové, jak známo, se slétají na výšinách.

Další pokračování osy je dnes přiznáno průběhem Tomanovy ulice, v místech Vypichu mizí a objevuje se až v tzv. Aleji exulantů mířící na prostor památečního bojiště na Bílé Hoře.

Alej exulantů byla úmyslně smazána zač. 70. let min. století výstavbou řadových rodinných domků.

Dnes se opět propisují snahy tuto kompoziční osu nerespektovat a dále pokračovat v její dehonestaci.

Zadáním úlohy je prověřit kompoziční sílu této osy ve vazbě na formování veřejných prostor, možnostech přestaveb či dostaveb v území tak, aby byl její význam podpořen.

Konkrétně se to týká plochy dnešního Rošického stadionu (přestože je na něj uzavřeno Memorandum s FA ČR na výstavbu Národního fotbalového stadionu) a veřejných prostor souvisejících, dále ploch za Běžeckou ulicí (snaha P6 o protažení Tomanovy ulice až k Běžecké ul. a vytvoření prostoru pro V. stavbu in-line areálu AVČ Ladronka), ploch na Vypichu a památečního území bitvy na Bílé Hoře s mohylou. V tomto prostoru se připouští i zcela nové řešení v širší vazbě řešící nástupní a parkové plochy, sociální zázemí, informace a informační systém tohoto prostoru.

 

Změna územního plánu

V roce 2011 podala Praha 6 podnět pro pořízení dílčí změny ÚPn. S ohledem na složitost situace v území, jednak odděluje dva problémové - zásadní celky – Stadion a koleje a zároveň zájmové území rozšiřuje o západní segment sportovních a volnočasových ploch. Podnět na pořízení změny byl podán na základě usnesení RMČ P6 č. 750/11 ze dne 11. 8. 2011. K oddělení těchto dvou celků vedlo Prahu 6 jejich současné dlouhodobé využití, které by proces pořizování změny mohlo komplikovat (objekty Stadionu mají v současné době více jak 200 nájemních smluv a samotných 9 hřišť je na základě výpůjčky blokováno do konce roku 2030). 


V roce 2012 uzavřela MČ Praha 6 na základě usnesení RMČ P6 č. 1090/12 ze dne 4.1.2012 „Memorandum o společné vůli při budování sportovních zařízení na Strahově, Praha 6“, které dokládá koncept budování sportovních ploch.

ikonka typu souboru application/pdf VRÚ Strahov orto [ PDF • 996kB ]

ikonka typu souboru application/pdf VRÚ Strahov úp [ PDF • 774kB ]

 

Soutěž Strahov

V roce 2008 hl. město vypsalo ideovou soutěž na území Strahova, která měla řešit přístup k danému území a hledat jeho možné využití. Byly vypsány 2 subzadání na využití území – olympijské a neolympijské.
Vzhledem k tomu, že samotná soutěž nedala jednoznačnou odpověď na využití zájmového území, porota doporučila, aby na základě dílčích námětů shromážděných soutěží byl zpracován celkový urbanistický koncept, neboli „MASTER PLAN“ velkého rozvojového území Strahov.

Seznam návrhů

 

Dokumenty:

ikonka typu souboru application/pdf Žádost o prodej pozemků Strahova [ PDF • 278kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Vyjádření MČ k žádosti o prodej pozemků Strahova [ PDF • 894kB ]

 

ikonka typu souboru application/pdf Dopis na primátorku Krnáčovou [ PDF • 389kB ]

 ikonka typu souboru application/pdf Odpověď z MHMP [ PDF • 292kB ]

 

ikonka typu souboru application/pdf Dopis starosty na FAĆR [ PDF • 349kB ]

 ikonka typu souboru application/pdf Reakce FAČR ze dne 6 února 2018 [ PDF • 393kB ]

 

ikonka typu souboru application/pdf Dopis na primátorku A. Krnáčovou - výzva k majetkoprávnímu řešení stadionu E. Rošického [ PDF • 354kB ]

 

Usnesení:

Výzva k majetkoprávnímu řešení stadionu Evžena Rošického (Usnesení RMČ č. 3172/18 ) (Usnesení ZMČ č. 587/18 )

Memorandum o společné vůli při budování sportovních zařízení na Strahově, Praha 6 (Usnesení RMČ č. 1090/12 )

 

STRAHOV (47 ha), k. ú. Břevnov

náhled souboru

Rozvojové, případně přestavbové území, zahrnující Sletový stadion a navazující sportovní plochy. Území je specifické svou polohou ve městě.

Území je nedělitelné.

Konfigurace sedmi pahorků, tvořících pražské prostředí (kdy Strahovský patří mezi nejvýznamnější z nich), je například významným teoretikem urbanismu Christianem Norbertem Schultzem srovnávána v knize Genius loci s Římem. Snad proto sem v prodloužení osy ulice Národní, byl po vzniku republiky, položen velkolepý koncept sportovišť Sokolů a Orlů, jehož osa směřuje Tomanovou ulicí až do prostoru mohyly bitvy na Bílé hoře. Na tuto osu byly koncipovány jednotlivé stadióny. Největší z nich – Strahovský sletový stadion (Masarykův) a jeho autor arch. Alois Dryák získali na olympiádě 1932 v Los Angeles Diplom za architekturu.
Po uplynutí období sletů i následných spartakiád zde proběhlo na zrekonstruovaném stadionu Evžena Rošického ME v atletice v roce 1978 jako generálka na následnou olympiádu v Moskvě. V současné době význam sportovišť upadá, doba již nepřeje významným konceptům ani velkolepým akcím. To však nijak nesnižuje význam ani důležitost Strahova jako celku v kontextu Prahy.
Z těchto pohnutek vycházela i Praha 6, když usnesením RMČ P6 č. 1090/12 ze dne 4.1.2012 uzavírala Memorandum o společné vůli při budování sportovního zařízení na Strahově s Fotbalovou asociací ČR. Ve 4 etapách mělo dojít k rekonstrukci stadionu Přátelství a stadionu Evžena Rošického, respektive k výstavbě vlastního Národního fotbalového stadionu s potřebným zázemím. Po výstavbě víceúčelového zařízení FIFA již projekt dále nepokračoval. Skutečné záměry byly předmětem jednání 34. valné hromady České unie sportu v Nymburce dne 13.5.2017. Zde byl prezentován záměr prodeje Rošického stadionu investorovi a získání od HMP sportovních ploch západně od Běžecké ulice pro realizaci dvou hřišť a sportovní haly (o tyto plochy historicky neúspěšně usiluje MČ P6 pro realizaci V. stavby rekreačního areálu AVČ Ladronka). Tento záměr neovlivnila ani následná změna postoje MŠM ČR, ani výměna na předsednickém postu FA ČR.

Do konce ledna 2018 mělo HMP možnost projevit zájem a odkup ploch stadionu Evžena Rošického před volným prodejem. Nelze pominout skutečnost, že realizací směny pozemků mezi HMP ČUS A FA ČR na Strahově ve smyslu usnesením ZHMČ č. 40/62 ze dne 19.6.2014 byly pozemky majetkově zceleny, právě pro potřeby FA ČR pro provozování jejich činnosti.

 

Odkazy a články v médiích

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2381503-praha-stadion-evzena-rosickeho-nechce-sanci-ma-soukromy-investor© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/strahov ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz