Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Rozvoj Prahy 6 ›› Velké infrastrukturní projekty ›› Severní okruh kolem Prahy ›› detail/podstránka

Severní okruh kolem Prahy

Současný stav

Dostavba Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) se stala existenční otázkou pro provoz na území celé metropole: Území MČ Praha 6 je neřešením výstavby okruhu v SZ části hl.m. Prahy postiženo nejvíce. Dokončení silničního okruhu je všeobecně chápáno a uznáváno jako priorita.
Zamítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem v rozsudku jménem České republiky z 25.05.2017 přinesl do tohoto procesu nový impuls. Zároveň na podzim loňského roku byla premiérem Bohuslavem Sobotkou sestavena „Pracovní skupina ke koordinaci staveb 518, 519, 520 pro přípravu Pražského okruhu“, opět bez účasti zástupců MČ Praha 6. MČ P6 stejně jako ostatní účastníci procesu dosud nemají jednoznačně naformulované požadavky na vlastní technické řešení SOKP a nároky na související a podmiňující stavby, neboť již čtvrté volební období je řešena pouze otázka volby varianty okruhu v SZ kvadrantu Prahy. Ve své podstatě však jednoznačně danou závaznými územně-plánovacími dokumenty: Zásady územního rozvoje, Územním plánem HMP a v neposlední řadě i procesem E.I.A. Zároveň i Metropolitní plán vytyčil v oblasti silniční automobilové dopravy prioritu dostavby Pražského okruhu v dlouhodobě potvrzené poloze stanovené ZÚR hlavního města Prahy ve znění aktualizace č. 1 z roku 2014.

náhled souboru

MČ P6 jednoznačně podporuje stávající platnou stopu SOKP a vyvijí maximální možné kroky k jejímu dořešení tak, aby negativní dopady do životního prostředí i do organizace provozu naší čtvrti byly minimalizovány.
Z těchto důvodů přijmula následující kroky:

Aktuality

Mapa SOKP - regionální varianty

ikonka typu souboru application/pdf Mapa SOKP - regionální varianty [ PDF • 718kB ]

Dopis starostům dotčených obcí kolem plánovaného okruhu SOKP)

ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostům obcí kolem okruhu SOKP [ PDF • 418kB ]

Dopis primátorovi hlavního města Prahy

ikonka typu souboru application/pdf Dopis primátorovi [ PDF • 536kB ]

Dopis hejtmance Středočekého kraje

ikonka typu souboru application/pdf Dopis hejtmance [ PDF • 649kB ]

DOPISY OD STAROSTŮ

ikonka typu souboru application/pdf Dopis primátor Hřib 2019 [ PDF • 303kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis starostům obcí SOKP [ PDF • 232kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis Hejtmance Jermanové [ PDF • 551kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis Starosta Baroš [ PDF • 260kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis Starosta Urban [ PDF • 478kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopisy Starostové obcí [ PDF • 3956kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Reakce Hejtmanky Jermanové [ PDF • 474kB ]

 

 INTERPELACE

 ikonka typu souboru application/pdf Interpelace na nám. primátorky P. Dolínka [ PDF • 843kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Reakce na interpelaci od nám. primátorky Dolínka [ PDF • 2107kB ]

 ikonka typu souboru application/pdf Interpelace na primátorku A. Krnáčovou [ PDF • 615kB ]  

ikonka typu souboru application/pdf Odpověď na interpelaci od primátorky A. Krnáčové [ PDF • 458kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Interpelace na náměstkyni primátorky Mgr. Kolínskou i s reakcí [ PDF • 1051kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Otevřená výzva Petře Kolínské [ PDF • 344kB

Dokumenty

ikonka typu souboru application/pdf Mapy SOKP [ PDF • 980kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Rozhodnutí o stavební uzávěře (Rozsudek jménem ČR) [ PDF • 7682kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis premiérovi B. Sobotkovi -žádost o zařazení do pravocní skupiny [ PDF • 272kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Reakce z úřadu vlady ČR (zamítnutí) [ PDF • 740kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis primátorce Krnáčové-žádost o informaci týkající se aktuálního stavu lokality Dlouhá Míle [ PDF • 288kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Reakce Ministerstva dopravy [ PDF • 481kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis na premiéra Sobotku na novou stavební uzávěru [ PDF • 469kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Dopis na P.Kolínskou se žádostí o stavební uzávěru [ PDF • 278kB

ikonka typu souboru application/pdf Dopis premiérovi Babišovi -opakovaná žádost o zařazení do pravocní skupiny [ PDF • 348kB ]

 Materiál do ZMČ 20.9. 2018 - Stavební úzávěra: ikonka typu souboru application/pdf Materiál do ZMČ 20.9. 2018 Stavební úzávěra SOKP [ PDF • 330kB ]

Na co nyní čekáme

 

 Historie

Vedení trasy stavby silničního okruhu bylo v minulosti několikanásobně prověřováno a existuje množství podkladů k jeho řešení. Na rozdíl od vedení v jižní části Prahy se v severní a severozápadním úseku většina studií shodla na jednotném vedení přes k.ú. Suchdol (Rezerva pro vedení SO přes tuto městskou část je již z 30tých let minulého století).

Stavba Řepy - Ruzyně byla dokončena v loňském roce, návazná stavba 518, 519 byla opět rozpracována v několika variantách, z dokumentace EIA však vyplynulo, že reálné zůstávají varianty jsou pouze J a S.

V současné době se zpracovává dokumentace ke stavebnímu řízení na variantu J včetně vysokého přemostění Vltavy, která je zakotvena v územním plánu a je pro Prahu jako celek nejvhodnějším řešením trasování silničního okruhu.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/silnicni_okruh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz