Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Platy a odměny ›› detail/podstránka

Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 

Dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 79 020 Kč
Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta 69 538 Kč
Mgr. Jan Lacina - místostarosta 69 538 Kč
Ing. Jiří Lála - místostarosta 69 538 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta 69 538 Kč
Zdeněk Hořánek - člen rady 61 636 Kč
MUDr. Marián Hošek - člen rady 61 636 Kč
Ing. Marie Kubíková - člen rady 61 636 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady 61 636 Kč
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru 53 734 Kč
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru 53 734 Kč
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci 53 734 Kč

Platové výměry k 31. 12. 2018

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

70 001 Kč - 75 000 Kč

vedoucí EO

vedoucí OV

vedoucí ODŽP

vedoucí KT

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí KA

vedoucí OSV

vedoucí OSM

vedoucí ŽO

vedoucí OEOOD

vedoucí OŠKS

60 001 Kč - 65 000 Kč

vedoucí OVV

vedoucí OSL

vedoucí PO

Odměny vyplacené v období 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 500 001 Kč - 550 000 Kč
vedoucí ŽO
vedoucí EO 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí KA
vedoucí OVV
vedoucí OSM
vedoucí ODŽP
vedoucí KT 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OSL
vedoucí PO
vedoucí OSV 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí OEOOD
vedoucí OŠKS 200 001 Kč - 250 000 Kč
vedoucí OV 100 001 Kč - 150 000 Kč

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 564/17 ze dne 21. 12. 2017 (platné do 18. 11. 2018) a usnesením ZMČ Praha 6 č. 10/18 ze dne 19. 11. 2018.

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2018 v Kč
Mgr. Bartošová Kateřina 12 802 Kč
Mgr. Bartůšek Jan 136 705 Kč
Mgr. Baxa Marek 97 325 Kč
Mgr. Bezděk Libor 198 152 Kč
MUDr. Borská Iveta 148 030 Kč
Mgr. Civínová Pavlína 10 432 Kč
Dočekal Jan 13 592 Kč
Mgr. Dušek Ondřej 7271 Kč
Holý Jaroslav, MBA 58 108 Kč
Ing. Hoskovec Jiří 8062 Kč
Hrůzová Barbora 9641 Kč
Mgr. Chrást Ondřej 10 432 Kč
Kabelová Jana 13 592 Kč
Mgr. Kaňáková Martina 6481 Kč
Mgr. Karvánek Petr 10 432 Kč
Mgr. Klepková Dominika 3320 Kč
Bc. Klíčová Taťána 96 827 Kč
Mahrik Viktor 8851 Kč
Ing. Macháček Petr 11 064 Kč
Ing. Mejstřík Roman 10 432 Kč
MUDr. Nechvátal Antonín 90 506 Kč
Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D. 105 543 Kč
JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M. 11 222 Kč
Ing. arch. Polách Martin 10 748 Kč
JUDr. Pražáková Patricie 52 445 Kč
MgA. Prokop Petr 53 235 Kč
Mgr. Růžička Jiří 57 051 Kč
Mgr. Šídlo Tomáš 7113 Kč
Ing. Šraier Vladimír, MBA 87 714 Kč
Šuvarina Vladimír 9641 Kč
Ing. Tichá Eva 10 432 Kč
Ing. Vlach Miloš 9641 Kč
Ing. Weber Pavel 6481 Kč

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2017

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2018)

zastupitel MČ Praha 6

celkem

Baxa Marek Mgr.  1 800,00 Kč
Brabcová Karolína Mgr. 10 500 Kč
Drbout Michal Bc. 3000 Kč
Höfer Karel 1 974 Kč
Hořánek Zdeněk 253 950 Kč
Hoskovec Jiří Ing.  2 400 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 30 450 Kč
Kraus David 900 Kč
Krouský Jan JUDr. 4 800 Kč
Kužílek Oldřich Ing., Mgr. 35 850 Kč
Lála Jiří Ing. 46 500 Kč
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D. 26 475 Kč
Šraier Vladimír Ing. MBA 29 625 Kč
Tolde Marek 22 300 Kč
Vlach Miloš Ing. 6 900 Kč
Weber Pavel Ing.  3 174 Kč
Weitzová Lucie Mgr. 26 250 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31. 12. 2016)

jméno členacelkemnávrh odměnyVýbor-komisenávrh odměnyVýbor-komisenávrh mimoř. odměnyVýbor-komise
Ing. Milena Těšíková 9 000 Kč 4 000,00 Kč DIK 5 000,00 Kč  KBP     
Hana Ornestová 11 000 Kč 7 000,00 Kč DIK 4 000,00 Kč  KUK     
Michaela Suchánková 6 000 Kč 6 000,00 Kč DIK        
PaeDr. Vladimíra Rattayová 5 000 Kč 5 000,00 Kč DIK        
Ing. Stanislav Hejduk 6 000 Kč 6 000,00 Kč DIK        
Anna Hradílková 4 000 Kč 4 000,00 Kč DIK        
Mgr. Ondřej Pelák 2 000 Kč 2 000,00 Kč KSVA        
Ing. Zdeněk Kubáněk, CSc. 8 000 Kč 3 000,00 Kč KSVA 5 000,00 Kč KOR    
Štěpán Zrna 6 000 Kč 2 000,00 Kč KSVA 4 000,00 Kč KBP    
Jan Watzl 3 000 Kč 3 000,00 Kč KSVA        
Karel Hofer 7 000 Kč 3 000,00 Kč KSVA 4 000,00 Kč  KOR     
Tomáš Mandlík 1 000 Kč 1 000,00 Kč KSVA        
Ing. Andor Šándor 2 000 Kč 2 000,00 Kč BK        
Ing. Petr Bučil 4 000 Kč 4 000,00 Kč BK        
David Kraus 5 000 Kč 5 000,00 Kč BK        
Ing. Zdeněk Hlinský 3 000 Kč 3 000,00 Kč BK        
Mgr. Hubert Topinka 3 000 Kč 3 000,00 Kč BK        
Ing. Zdeněk Kovanda, DiS. 8 000 Kč 6 000,00 Kč BK     2 000,00 Kč  BK
plk. Mgr. Karel Prommer 8 000 Kč 6 000,00 Kč BK     2 000,00 Kč  BK 
npor. Mgr. Miloslav Beňo 9 000 Kč 7 000,00 Kč BK     2 000,00 Kč BK
JUDr. Jan Krouský 9 400 Kč 7 200,00 Kč  KV      2 200,00 Kč KV
Ing. Jana Hanusová 10 400 Kč 8 400,00 Kč  KV     2 000,00 Kč KV
David Ptáček 13 000 Kč 8 400,00 Kč  KV 3 000,00 Kč KŽP 1 600,00 Kč KV
Ing. René Raudnitz 8 000 Kč 6 000,00 Kč  KV     2 000,00 Kč KV
Filip Schneider 9 000 Kč 7 200,00 Kč  KV     1 800,00 Kč KV
Ing. Michael Trnka 6 750 Kč 6 750,00 Kč DK        
Ing. Jan Truneček 7 000 Kč 7 000,00 Kč DK        
Ing. Lukáš Novák 11 600 Kč 5 600,00 Kč DK 6 000,00 Kč KSR    
Ing. Zora Šachlová 4 050 Kč  4 050,00 Kč DK        
Vladimír Šuvarina 7 000 Kč 7 000,00 Kč DK        
Ing. Petr Nedošínský 3 000 Kč 3 000,00 Kč DK        
Ing. Martin Fafejta 7 650 Kč 5 650,00 Kč DK     2 000,00 Kč  DK 
kpp. Ing. David Roveneský 7 000 Kč 5 000,00 Kč DK     2 000,00 Kč  DK 
Daria Bartlová  4 000Kč 4 000,00 Kč KSBO        
Mgr. Tomáš Kodiš 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSBO        
Jiří Horálek 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSBO        
Ing. Kateřina Chalupová 1 000 Kč 1 000,00 Kč KSBO        
JUDr. Bedřiška Kopoldová 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSBO        
Bc. Anna Řehořová 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSBO        
Václav Zeman 3 000 Kč 3 000,00 Kč KSBO        
Mgr. Štěpán Žežula 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSBO        
Michaela Veselá  2 000 Kč 2 000,00 Kč KSBO        

MBA. Jaroslav Holý 

( od 4/2018 ZMČ)

5 400 Kč 3 000,00 Kč KUK 2 400,00 Kč  VKM     
Ing. Milan Chadima 3 000 Kč 3 000,00 Kč KUK        
Mgr. Ondřej Dušek 17 000 Kč 4 000,00 Kč KUK 7 000,00 Kč KMP  6 000,00 Kč   FV
Mgr. Jakub Štědroň 9 000 Kč 4 000,00 Kč KUK 11 000,00 Kč KSZP    
Mgr.  MgA. Jiří Rajniš 4 000 Kč 4 000,00 Kč KUK        
Pavel Holý 5 000 Kč 5 000,00 Kč KUK        
Martina Kaňáková 3 000 Kč 3 000,00 Kč KUK        
Marek Wiesner 9 000 Kč 5 000,00 Kč KSZP 4 000,00 Kč KZ6    
Mgr. Růžena Hlavičková 6 000 Kč 6 000,00 Kč KSZP        
Mgr. Andrej Bárdoš 9 000 Kč 4 000,00 Kč KSZP 5 000,00 Kč KBP    
MUDr. Luděk Fiala 5 000 Kč 4 500,00 Kč KSZP     500,00 Kč  KSZP 
PaeDr. Zuzana Jalloul 7 000 Kč 7 000,00 Kč KSZP        
Martin Ratkoš 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSZP        
Ivan Kapičák 8 000 Kč 8 000,00 Kč KMP        
Tomáš Stařecký 8 000 Kč 8 000,00 Kč KMP        
Ing. Pavel Weber 8 000 Kč 6 000,00 Kč KOR     2 000,00 Kč  KOR 
Mgr. Marek Jelen 4000 Kč 3 000,00 Kč KOR     2 000,00 Kč  KOR 
Pavel Klenovec 7 000 Kč 6 000,00 Kč KOR     1 000,00 Kč  KOR 
Ing. V, Kožený, Ph.D MBA 1 000 Kč 1 000,00 Kč KOR        
Ing. Václav Skalický 5 000 Kč 5 000,00 Kč KOR        
Mgr. Petr Exnar 15 000 Kč 6 000,00 Kč KSR 7 000,00 Kč  DK 2 000,00 Kč   KSR
Jaromír Plíšek 6 000 Kč 6 000,00 Kč KSR        
Ing. arch. Ivan Lejčar 3 000 Kč 3 000,00 Kč KSR        
Ing. arch. Petr Preininger 6 000 Kč 6 000,00 Kč KSR        
JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D. 6 000  Kč 6 000,00 Kč KSR        
Ing. Mariána Čapková 3 000 Kč 3 000,00 Kč KSR        
Ing. Jan Špilar 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSR        
Jakub Goldmann 9 050 Kč 2 400,00 Kč  VKM         
Dominika Klepková 10 200 Kč 8 400,00 Kč  VKM         
Jakub Horák 5 650 Kč 1 200,00 Kč  VKM         
Barbora Trusková 6 000 Kč 6 000,00 Kč VKM        
Mgr. Vlastimil Ježek 9 200 Kč 7 200,00 Kč  VKM     2 000,00 Kč VKM
Věra Břicháčková 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSPOD        
JUDr. Zdeňka Viktorová 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSPOD        
PhDr. Monika Janíková 4 000 Kč 4 000,00 Kč KDPOD        
MUDr. Soňa Knéblová 2 000 Kč 2 000,00 Kč KDPOD        
Mgr. Pavel Kšajt 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSPOD        
Bc. Karel Čermák /OŠKS/ 4 000 Kč 4 000,00 Kč KSPOD        
Renata Vašáková, DiS. 5 000 Kč 5 000,00 Kč KSPOD        
Pavla Karmelitová 4 000 Kč 4 000,00 Kč KZ6        
Mgr. Jaroslav Břeň 2 000 Kč 2 000,00 Kč KZ6        
Bc. Matouš Korbel 3 000 Kč 3 000,00 Kč KZ6        
Marek Sofr 2 000 Kč 2 000,00 Kč KZ6        
Pavel Hedl 5 000 Kč 5 000,00 Kč KZ6        
Mgr. Marie Dvorná 4 000 Kč 4 000,00 Kč KZ6        
MUDr. Petr Lesný 2 000 Kč 2 000,00 Kč KZ6        
Lenka Chmelařová 2 000 Kč 2 000,00 Kč KZ6        
Ing.  Romana Bocková 5 000 Kč 4 000,00 Kč KŽP     1 000,00 Kč   
Česlav Černý 5 000 Kč 5 000,00 Kč KŽP        
Ing. arch. Pavel Malina  2 000 Kč 2 000,00 Kč KŽP        
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 2 750 Kč 2 750,00 Kč KŽP        
Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. 5 000 Kč 5 000,00 Kč KŽP        
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. 6 000 Kč 5 000,00 Kč KŽP     1 000,00 Kč   KŽP
Ing. Hana Kříženecká 7 000 Kč 5 000,00 Kč KŽP     2 000,00 Kč KŽP
Ing. Jarmila Vohradská 6 000 Kč  8 000,00 Kč KBP        
Ing. Čestmír Bošek 8 000 Kč 8 000,00 Kč KBP        
Ing. Jan Šafr 6 000 Kč 6 000,00 Kč KBP        
RNDr. Marie Vondrušková 7 000 Kč 7 000,00 Kč KBP        
Mgr. Tereza Vlasáková 6 000 Kč 6 000,00 Kč KBP        
Ing. Jiří Gans 7 000 Kč 7 000,00 Kč KBP        
Ing. arch. Karel Mrázek 8 000 Kč 8 000,00 Kč KÚR        
Ing. arch. Jan Jaroš 8 000 Kč 8 000,00 Kč KÚR        
Ing. Markéta Kohoutová  7 000 Kč  7 000,00 Kč KÚR        
Ing. akad. Arch. Jiří Hák 7 000 Kč 7 000,00 Kč KÚR        
Ing. arch. Vladan Hodek 9 000 Kč 9 000,00 Kč KÚR        
Ing. Arch. Martin Krise, CSc. 7 000 Kč 7 000,00 Kč KÚR        
Mgr. Tomáš Šídlo 4 800 Kč 4 800,00 Kč  FV         
Bc. Michal Drbout 10 800 Kč 8 400,00 Kč  FV      2 400,00 Kč  FV
Ing. Antonín Gold 7 200 Kč 7 200,00 Kč  FV         
Ing. Petr Macháček 8 400 Kč 8 400,00 Kč  FV         
Marie Kousalíková 4 800 Kč 4 800,00 Kč FV        
Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA 2 400 Kč 2 400,00 Kč  FV        
Jan Vacíř 8 400 Kč 8 400,00 Kč  FV        
Mgr. Petr Karvánek 13 000 Kč 5 000,00 Kč KVV 6 000,00 Kč  KBP 2 000,00 Kč   KVV
Miroslav Šoukal 4 200 Kč 4 200,00 Kč KVV        
Ing. Petr Pavlík, Ph.D 5 000 Kč 5 000,00 Kč KVV        
doc. Ing. Vladimír Dufek 6 000 Kč 6 000,00 Kč KVV        
Mgr. Ondřej Bárta 4 400 Kč 4 400,00 Kč KVV        
mgr. Pavlína Civínová 2 000 Kč 2 000,00 KVV        
Veronika Ryvolová 7 000 Kč 6 000 Kč KVV     1 000,00 Kč  KVV 
               
               
    593 700,00 Kč   67 400,00 Kč    43 500,00 Kč  
celkem  704 600 Kč   704 600,00 Kč

 

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam zkratek [ PDF • 132kB ]© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz