Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Informace dle 106/1999 Sb. ›› detail/podstránka

Povinně zveřejňované informace

Informace dle 106/1999 Sb. zobrazené ve struktuře požadované vyhláškou 442/2006 Sb.

OznačeníUvozovací text Obsah položky

1. Název

Úplný oficiální název povinného subjektu. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Povinný subjekt
3.1 Organizační stuktura Popis vnitří organizační struktury povinného subjektu.

Organizační řád

Organizační schéma úřadu

3.2 Seznam organizací Seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Seznam organizací založených nebo zřízených povinným subjektem.

4. Kontaktní spojení Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení. Kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
PSČ 160 52
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu. Kontakty
Odbory
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

Návštěvní dny hlavní budovy:
pondělí: 8:00–18:00 hod.
středa: 8:00–18:00 hod.

Podatelna (v hlavní budově):
pondělí: 8:00–20:00 hod.
úterý: 8:00–16:00 hod.
středa: 8:00–18:00 hod.
čtvrtek: 8:00–16:00 hod.
pátek: 8:00–14:00 hod.

další viz Kontakty

4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť. ústředna:  220 189 111
další viz Kontakty
4.5 Čísla faxu Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.  220 189 111
další viz Kontakty
4.6 Adresa internetové stránky Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem. www.praha6.cz
4.7 Adresa e-podatelny Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy. Elektronická podatelna: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
SMS podatelna (SMS ve tvaru "P6 text" zaslaná na číslo  220 189 111)
telefon:  220 189 202 (pro případné dotazy)
4.8 Další elektronické adresy Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu. Kontakty (vyhledávání pracovníků)
5. Případné platby lze poukázat Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Účty vedené u

České spořitelny a. s.

Název
2000866399/0800 Základní běžný účet
27-2000866399/0800 Výdajový účet
20028-2000866399/0800 Výdajový účet inkasní
19-2000866399/0800 Příjmový účet
30015-2000866399/0800 Příjmový účet daňový
6015-2000866399/0800 Depozitní účet

107-2000866399/0800

Soc. fond obce

1222-2000866399/0800

FRR – účelový fond

1222-2000866399/0800

Dary – účelový fond

1222-2000866399/0800 FRIM – účelový fond
9021-2000866399/0800 Zdaňovaná činnost
50016-2000866399/0800 Zóny placeného stání
50032-2000866399/0800 Zóny placeného stání – pokuty
   

Komerční banky a. s.

Název

43-4288240297/0100

FRR – účelový fond

35-9415900247/0100

Účet MČ Praha 6 (účet záloh na služby SNEO)

35-8983150267/0100

Účet MČ Praha 6 (účet cizích prostředků SNEO)

35-7003470237/0100

Účet MČ Praha 6 (běžný účet pro platby SNEO)

   

PPF banka a.s.

Název

2019030022/6000 FRR – účelový fond
2019030014/6000 Zdaňovaná činnost
   

Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru.

6. IČ Identifikační číslo organizace (IČ). 00063703
7. DIČ Daňové identifikační číslo (DIČ).

CZ00063703

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

 9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Pro potřebu podání žádosti o informaci a při použití elektronického formuláře nemusí být aplikován elektronický podpis.

Místo – Kontakty
Způsob
– ústně => osobně či telefonicky

– písemně => individuální podání, na formuláři zpracovaném ÚMČ, elektronickou poštou, faxem, prostřednictvím Internetu.
Jak – elektronický formulář "Žádost o poskytnutí informace"

10. Příjem žádostí a dalších podání Místo a způsob,kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Žádosti a podání
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Opravné prostředky
12. Formuláře Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Elektronické formuláře
Všechny formuláře (tiskopisy) související s řešením životních situací jsou umístěny u jednotlivých návodů na řešení Životních situací.
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat. Životní situace
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Přehled nejdůležitějších předpisů
Současně je relevantní přehled uveden na konci každého textu, popisujícího činnost konkrétního odboru.
Veškeré předpisy a vyhlášky vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v Informační kanceláři Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6

14.2 Vydané právní předpisy Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu. nejsou
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.

Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o stížnosti, jejímž předmětem by byla výše odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 InfZ.

ikonka typu souboru application/pdf 035068_2015 [ PDF • 360kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 054395_2015 [ PDF • 321kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 059439_2016 [ PDF • 272kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 083623_2016 [ PDF • 396kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 092033_2016 [ PDF • 553kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 142801 2017 [ PDF • 316kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 096194_2018 [ PDF • 333kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 734187_2018 [ PDF • 242kB ]

ikonka typu souboru application/pdf 529868_2019 [ PDF • 262kB ]

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné. ikonka typu souboru application/msword Vzorová licenční smlouva [ DOC • 36kB ]
16. Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona. -//-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zprávy

Užitečné odkazy na služby portálů státní správy

Další informace:© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/informace106 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz