Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Mimořádné události, krizové stavy ›› Evakuace obyvatelstva ›› detail/podstránka

Evakuace obyvatelstva

V případě mimořádných událostí či krizových situacích je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatel. Jde o souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území.

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. Samotnou evakuaci, objekty, které nebudou evakuovány a počty pracovníků, kteří zůstanou na místě ke splnění jiných neodkladných činností stanoví a obyvatelstvo známými prostředky vyrozumí příslušné resorty.

Kromě řízené evakuace můžete využít i samoevakuace ( podle vývoje situace a svých možností lze doporučit zejména rodinám s dětmi opuštění Prahy k rodičům a známým na venkov či chaty ) při použití vlastního krytého automobilu. Důkladně však zvažte zda :
- máte vozidlo v dostatečné blízkosti od místa pobytu (úkrytu),
- je Vaše vozidlo v dobrém technickém stavu,
- máte dostatečnou zásobu pohonných hmot,
- znáte dobře komunikaci k cílovému místu evakuace,
- jste způsobilí k jízdě.

Při samoevakuaci můžete samozřejmě vzít vše co potřebujete a uvezete, jinak se zaměřte především na obsah níže uvedeného evakuačního zavazadla.

Po vyhlášení výzvy k evakuaci doporučujeme:
- pokud jsou Vaše děti ve škole, školce či jiných dětských zařízeních, nechodit pro ně, budou evakuovány se svými pedagogy či doprovodem do příjmového místa (obce), kde se s nimi shledáte, stejně jako s ostatními rodinnými příslušníky,
- jste-li odkázáni na cizí pomoc, vyvěste z okna na ulici či zavěšte na kliku vstupních dveří z ulice bílý ručník, utěrku či prostěradlo. Takto označeným domácnostem bude při evakuaci poskytnuta pomoc záchrannými skupinami.

Pokud máte užitková a hospodářská zvířata:
- uzavřete je v chlévech nebo kotcích,
- dejte jim zásobu krmiva a vody asi na 2 dny,
- umožněte k nim přístup ošetřovatelům.

Činnost před evakuací:
- připravte si evakuační zavazadlo,
- vypněte a uzavřete hlavní rozvod
· elektrického proudu,
· vody,
· plynu,
- odpojte přívod vody nebo páry v topení,
- uzavřete okna,
- utěsněte okna oblepením rámů,
- uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.,
- uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání,
- na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno:
· Evakuace nebo ukrytí, jméno, datum a čas. Z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí.
- průhledná obálka na spisy,
- přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i Vaši sousedé.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla :

Doporučený obsah lékárničky :

Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo ( pro zmíněné situace nejlépe uložena přímo v přenosném obalu ) a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.

Evakuační místa shromaždišť© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/evakuace ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz