Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Praha 6 ›› Kde je co ›› Centra volného času ›› detail/podstránka

Domovy mládeže, centra volného času a zájmové organizace

Spolek Společný den

Adresa: Na okraji 35, Praha 6 - Petřiny
Zakladatelka a ředitelka: Jana Ohanková

Telefon:   774 720 779
E-mail: 
Internet: www.spolecnyden.cz

Společný den nabízí aktivity pro 3 generace.

Naším cílem a posláním je vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou:

Spolupracujeme s Městskou částí Praha 6 – projekty Měsíc zdravé šestky, Ladronkafest, sociální projekt Veřejná služba.

Od roku 2011 spolupracujeme s KLUBEM DŮCHODCŮ na Petřinách. Na základě jejich požadavků a našich možností připravujeme pro naše seniory nejrůznější akce a kurzy.

Kurzy pro děti a mládež

Kurzy pro děti a rodiče

Kurzy pro dospělé

Cvičení pro seniory – od 65 let

Nabízíme i individuální lekce, terapie a masáže miminek.

Aktuální rozvrh našich kurzů najdete na: www.spolecnyden.cz/rozvrh

Výhoda našeho centra: omluvené lekce si můžete nahrazovat vždy do konce semestru, a to v rámci celé rodiny a vašich přátel.

Zaujala vás naše nabídka? Přijďte si lekce vyzkoušet jednorázově!

Přihlásit se na lekci / kurz nebo akci můžete na: https://spolecnyden.webooker.eu/Courses

Pokud je kurz obsazen, napište nám na . Kurz se může uvolnit a pak ho nabídneme přednostně právě Vám.

Rodinné centrum Společný den působí v prostorách:

 

Svatovítská dílna

Adresa: Kyjevská 507/5,160 00 Praha 6
Statuární orgán: Barbora Vávrová
Telefon: 737984109 ,603104101
E-mail: bav{zavináč}atlas{tečka}cz
Internet: www.svatovitskadilna.cz

Zájmová činnost

Svatovítská dílna je keramický a výtvarný ateliér pro děti, mládež, dospělé a seniory. V prostředí keramické dílny pořádáme pravidelné kurzy pro veřejnost, víkendové akce, vánoční a velikonoční výstavy. Svatovítská dílna pořádá každoročně keramický a výtvarný letní tábor pro děti. Aktuality najdete na našich webových stránkách www.svatovitskadilna.cz.

Kurzy pro děti

Kurzy pro dospělé

Na závěr školního roku pořádáme každoročně výstavu prací našich žáků v některé z veřejných prostor (galerie, kavárna, divadlo, úřad).


Dům dětí a mládeže

Adresa: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
Ředitel:
Mgr. Petr Ryneš
Telefon:
 235 323 333
Fax:
 235 323 332
E-mail:
info{zavináč}ddmp6{tečka}cz
Internet:
www.ddmp6.cz

Herní plocha

Druh Povrch Rozměry Účel Otevřeno pro veřejnost
sál parkety 10x10 stolní tenis, tanec, aerobic, divadlo ano – 150,- Kč/hod.,
dle dohody, spíše večer a víkendy

Víceúčelové hřiště U Boroviček a v areálu Dopravního hřiště na Vypichu - info na www.ddmp6.cz.

 

Zájmová činnost

aktuální nabídka na www.ddmp6.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Němcová

 

Základní uživatelské kurzy PC pro děti i dospělé
Programování
Grafika
3D tisk
Audiovideotvorba 
Digitální i klasická fotografie
Animace
Zvuk

 

Jazykové kurzy
Chovatelství

 

Přípravka na výtvarné a umělecké školy, Paličkování a tkaní, Textilní výtvarnictví, Keramika, Výtvarka, Komiks, Výtvarka a PC, Točení na kruhu, Kreativní tvoření, Šití

 

Hra na hudební nástroje, zpěv, balet, moderní tanec, muzikálový tanec, břišní tance, divadelní soubor, žonglování 

 

Šachy, Stolní tenis, Jóga, Florbal, Sportovní hry, Orientační běh, Gymnastika, Skákací boty, YO-YO, Aerobik

 

Dopravní hřiště na Vypichu:
Pro veřejnost otevřeno: So, Ne 9.00 – 19.00; Po – Pá 16.00 – 19.00

Hřiště je v provozu od 1. dubna do 31. října. V ostatní dny je hřiště pro veřejnost zavřené.

DDM pořádá zimní i letní výjezdní a příměstské tábory pro děti a mládež.

Kluby otevřených dveří Šestka v DDM U Boroviček a K.M.R. na odloučeném pracovišti DDM v ZŠ Dědina. 

 

Soubory veřejně vystupující:


Dům dětí a mládeže hl.města Prahy - Stanice techniků

Adresa: Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
Ředitel: 
Radana Benešová
Telefon:
 777 706 588
E-mail:
benesova{zavináč}ddmpraha{tečka}cz
Internet:
www.ddmpraha.cz

Zájmová činnost: kurzy, ateliery, kluby, workshopy

Nabízíme veřejnosti širokou škálu zájmových činností zaměřených nejen technickým a řemeslným směrem. Naší předností jsou profesionální lektoři i zázemí, což se odráží v úspěších našich absolventů i současných studentů a účastníků kurzů.

Více informací Vám rádi poskytneme, pokud nás budete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Využít můžete také bezplatnou první návštěvu všech zájmových činností, které se u nás konají.

ICT TECHNOLOGIE

Počítačová grafika, Programování webových stránek, PC od A do Z pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií, Elektronika, LEGO Robotika, Animovaný film.

MODELÁŘSTVÍ

Automodeláři, Letečtí modeláři, Železniční modeláři, Tramvajoví modeláři.

FOTOKLUB LÍHEŇ

Digitální i analogová fotografie (také jako přípravka na umělecké školy), kurzy Photoshopu.

VÝTVARNÉ ATELIERY

Výtvarné ateliery, ateliery prostorové tvorby (pro předškoláky, žáky i studenty, přípravka na umělecké školy, rozvoj kreativity).

ODĚVNÍ ATELIER

Módní návrhářství inspirované světovými špičkami v oboru, tvorba šperků a módních doplňků mnoha technikami.

RUČNÍ TVORBA

Oblíbené hand made tvoření různými hobby technikami pro všechny věkové kategorie.

ATELIER BYTOVÉHO DESIGNU

Tvorba bytových dekorací, DIY, šití.

TANEC

Taneční studio Emotion (moderní tanec, street dance, balet, joga, pilatek, Krav Maga).

CENTRUM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ „VLAŠTOVKA“

Týdenní dopolední program pro předškolní děti ve stylu mateřských školek, zábavné pondělní odpoledne, dopolední výtvarné ateliery s individuálním přístupem.


Občanské sdružení „Dejvická píšťalka"

Adresa: ZŠ nám. Interbrigády 1022/2, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
IČO:
60448741
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Malá, předsedkyně o.s. a umělecká vedoucí
Telefon:  721 231 688

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Aktuální informace o aktivitách souboru a náboru naleznete na www.dejvicka.pistalka.cz

Všechna oddělení souboru pravidelně v průběhu roku pořádají veřejné koncerty, společně se prezentují na vánočním koncertu v kostele sv. Šimona a Judy , Dušní ulice, Praha 1.


Centrum volného času M. Montessori při VOŠ a SPGŠ a Gymnáziu Evropská

Adresa: Evropská 33, 160 00 Praha 6
Statutární orgán:
PhDr. Mgr. Pavel Drtina, ředitel školy
Telefon:
 224 325 219
Fax (škola):
 224 316 954
E-mail:
info{zavináč}pedevropska{tečka}cz

Kontakt na vedoucí CVČ: staffova{zavináč}pedevropska{tečka}cz
Internet:
www.pedevropska.cz

Zájmová činnost

Kontaktní osoba: Mgr. Magdaléna Štaffová, vedoucí CVČ
Telefon:
 242 325 219

Kluby předškolních dětí:

- třída předškolního vzdělávání M. Montessori (od září 2012 Předškolní klub M. Montessori)

- Předškolní klub Vlaštovky

- Klub angličtiny  pro předškolní děti

- Cvičení předškolních dětí (3 - 6 let)

- Klub Pohádka

- Flétna, keramika, výtvarné hraní 

Kluby dětí školního věku a mládeže:

Spotrovní činnosti

Estetickovýchovné činnosti

Kluby pro rodiče s malými dětmi (2 - 4 roky):

Pro seniory

Centrum mohou navštěvovat i děti se specifickými potřebami.

V Centru volného času probíhá pedagogická praxe studentů školy pod vedením zkušených pedagogů.


Centrum volného času Bilbo

Adresa: Patočkova 79, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Telefon:
 608 024 460,  608 776 603
E-mail:
bilbo.centrum{zavináč}seznam{tečka}cz

Nabídka vzdělávacích kurzů, zájmových kroužků a klubů

I. Předškolní děti

II. Děti 1. - 9. tř. základní školy

VÝTVARNÁ ŠKOLA

ŠKOLA TANCE

III. Mládež, dospělí

IV. Senioři

Bližší informace na výše uvedených telefonních číslech. Přihlášky k činnosti podávejte buď přímo v CVČ Bilbo nebo telefonicky nebo elektronickou poštou. Na přihlášku uvádějte jméno a příjmení zájemce (dítěte), věk, zdravotní pojišťovnu a kurz nebo kroužek, do kterého se zájemce (dítě) přihlašuje.


Centrum inspirace a tvořivosti

Jedno z komunitních centech občanského sdružení Občanská inspirace

Adresa: Charlese de Gaulla 18 (budova MŠ), 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Statutární orgán:
PhDr. Helena Vostradovská
Kontaktní osoba:
PhDr.Helena Vostradovská
Telefon:
 721 770 462 nebo  774 707 700
E-mail:
helena{zavináč}obcanskainspirace{tečka}cz
Internet: www.obcanskainspirace.cz

Rodinné Centrum inspirace a tvořivosti organizuje pravidelné interaktivní programy, psychosociální a metodické aktivity pro rodiče s malými dětmi (vrstevnické skupiny pro rodiče s dětmi od 11 měsíců do cca 20 měsíců, od 1,5 roku do dvou let a pro rodiče s dětmi od dvou do tří let). Interaktivní inspirativní činnosti rozvíjejí výchovné dovednosti rodičů i schopnosti dětí (rozvoj komunikace a herních dovedností). Podporujeme vznik mikrosítě vzájemné pomoci a výměny zkušeností mezi rodiči.

Součástí programu je otevřená rodinná herna, program pro děti, které se nedostaly do školky, tvořivé dílny, poradna pro rodinu, jednorázové společensko kulturní aktivity a logopedický program pro děti s chybnou výslovností.

V centru najdete kroužky hudební, tvořivé, pohybové, angličtinu hrou atd.

V rámci programu pořádáme i jednorázové akce jako např. zahradní slavnost, lampiónový průvod či tvůrčí dílny pro děti i dospělé.

Více informací o pravidelných kroužcích, aktuálních i uskutečněných akcích, projektech a činnosti Občanské inspirace a Centra inspirace a tvořivosti najdete na www.obcanskainspirace.cz


Nízkoprahové služby
o.s. Prev-Centrum

Adresa: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov
(vchod z Anastázovy ulice)
Kontaktní osoba:
Petr Hanzl
Telefon:
 242 498 334
GSM:
 777 295 713,  777 161 133
E-mail:
nzdm{zavináč}prevcentrum{tečka}cz
Internet:
www.prevcentrum.cz

Nízkoprahový klub Suterén

Pořádané akce


Mateřské centrum Máta

Adresa: Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
IČO:
70104611
Kontaktní osoba:
Karolina Vráblová
Telefon:  604 916 538

E-mail: kvrablova{zavináč}centrum{tečka}cz

Zájmová činnost
Základním posláním MC Máta je vytvoření veřejného prostředí pro setkávání rodičů (prarodičů) a jejich dětí, od batolat po předškoláky, dětí zdravých i handicapovaných.

Kroužky:

Úterý:             program pro rodiče s dětmi od 2,5 let, herna

Středa:           program pro rodiče s dětmi od 2 let

Čtvrtek:         program pro rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let

Program pro rodiče s dětmi od 2,5 let

Náplní programu jsou říkadla, práce s knihou, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky,  jóga pro děti, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut a začíná v 9,30 hod. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Zuzana Herzingerová, Eva Svitáková

Čas: 9,00 – 11,30 hod.

Cena: 70,-Kč

Program pro rodiče s dětmi od 2 let

Náplní programu jsou říkadla, práce s knihou, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut a začíná v 9,30 hod. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Katarina Fiala

Čas: 9,00 – 11,30 hod.

Cena: 70,-Kč

Program pro rodiče s dětmi od 1 do 2,5 let

Náplní programu jsou říkadla, písničky, hra na Orfovy hudební nástroje, pohybové chvilky, tvoření a malování, tanečky apod. Program trvá 60 minut. Vzhledem k tomu, že děti jsou velmi malé, může lektor do programu vložit přestávku, svačinku, dle vlastního uvážení. Po programu pokračuje volné hraní dětí do 11,30 hodin.

Lektor: Karolina Vráblová

Čas: MC Máta bude otevřeno od 9,00 hod., program začíná v 9,30 hodin

Cena: 70,-Kč

MC pořádá každý měsíc kulturně společenskou akci, motivovanou ročním obdobím a lidovými tradicemi (Masopustní karneval, Velikonoční radovánky, Den země, apod.)


Archeologický park Liboc

Sídlo: V domcích 29, 160 00 Praha 6 – Liboc
Provozovatel: Občanské sdružení Archaia
Adresa:
Truhlářská 6, 110 00 Praha 1
IČO: 45245932
Statutární orgán: 
PhDr. Petr Juřina, předseda
Kontaktní osoba:
Šárka Juřinová
Telefon:
 224 317 913,  224 314 978
Fax:
 224 320 574
E-mail:
archeopark{zavináč}archaia{tečka}cz - dočasně pozastaven
Internet:
www.archaia.cz

Zájmová činnost
V areálu Archeologického parku Liboc jsou zbudovány rekonstrukce středověkých staveb, funkční repliky keramických pecí apod. Občanské sdružení Archaia zde realizuje vzdělávací a popularizační programy a akce pro veřejnost:

Park je v provozu od května do října, mimo pravidelné programy a akce je nutno návštěvu předem dohodnout.

Aktuální akce jsou pravidelně zveřejňovány na webu www.archaia.cz


Centrum tvořivé dramatiky Praha

Adresa: Arabská 681/20, 160 00 Praha 6
IČO:
63831147
Statutární orgán:
Mgr. Jakub Hulák, předseda rady

Kontaktní osoba pro běžný styk s veřejností: Mgr. Jakub Hulák
Telefon:
 221 507 969,  605 948 056
E-mail:
ctd{zavináč}drama{tečka}cz
Internet:
www.drama.cz

Zájmová činnost

CTD dále pořádá představení a přehlídky dětského divadla, a organizuje řadu vzdělávacích akcí pro dospělé.


Regula Pragensis

Adresa: V Podbabě 2515/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:
44269048
Statutární orgán:
Richard Borovský
Kontaktní osoba:
Richard Borovský, předseda občanského sdružení
Tel.:
 220 514 185
Telefon/Fax:
 220 513 663
E-mail: info{zavináč}regulapragensis{tečka}org

Internet: www.ecn.cz

Zájmová činnost

Veřejná odborná knihovna:
Zahrnuje 15.000 titulů z oblasti českých dějin, místopisu a národopisu, tradic, pragensií, humanitních věd a dále slovníkové a encyklopedické publikace a odborné časopisy.

Otevírací doba knihovny:
pondělí a úterý 10.00 – 16.00, středa 13.00 – 19.00 hod., případně, po telefonické domluvě, i mimo uvedené dny a hodiny.

Kulturní a klubová činnost:
Regula Pragensis pořádá pro veřejnost tématické pořady a semináře, večery lidových tradic a řemesel.


Kulturní a studijní centrum Pětidomí

Adresa: Pětidomí 4, 160 00 Praha 6
IČO:
65399862
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Magda de Pedro Salazar
Telefon:
 233 375 640
Fax:
 233 376 185
E-mail: centrum{zavináč}petidomi{tečka}cz

Internet: www.petidomi.cz

Zájmová činnost
KSC Pětidomí organizuje vzdělávací akce a klubovou činnost pro ženy a dívky. Náboženské vzdělávání pro případné zájemce realizuje římskokatolická církev.

Aktuální nabídka zahrnuje:


Letecko modelářský klub ČSA Praha 6

Adresa: Patočkova 673/12, 169 00 Praha 6
IČO:
62935950
Statutární orgán:
Ing. Jiří Panáček, předseda
E-mail:
j.panacek{zavináč}volny{tečka}cz
Internet:
www.lomcovak.cz

Zájmová činnost


Občanské sdružení Aktivita

Adresa: U 5.baterie 758/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice
IČO:
26542081
Statutární orgán a kontaktní osoba:
Dagmar Kratochvílová Svobodová
Telefon:
 605 257 055

E-mail: svobodova{zavináč}centrum{tečka}cz

Zájmová činnost


Klub přátel dětského pěveckého sboru Sedmihlásek

Adresa: Alžírská 680, 160 05 Praha 6
IČO:
45251576
Statutární orgán:
Ing. Zdeněk Ulrich, předseda
Kontaktní osoba:
Hana Homérová, sbormistryně
Telefon:
 235 352 979,  606 393 780
Fax:
 235 359 745
E-mail:
hh{zavináč}post{tečka}cz
Internet:
 www.sedmihlasek.cz

Zájmová činnost
Dětský sborový zpěv – pravidelná prezentace při veřejných koncertech v průběhu roku.


Občanské sdružení lektorů hudby Andromeda

Adresa: Kolátorova 1622/10, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČO:
70811989
Statutární orgán:
Karel Juráň, předseda
Kontaktní osoba:
Lucie Hochmanová
Telefon:
 235 351 625,  605 772 218

Zájmová činnost


Studio Paleta občanské sdružení

Adresa: Bělohorská 92, 169 00 Praha 6, Břevnov
IČO: 270 35 344
Kontaktní osoba:
Kateřina Šormová
Telefon:
 776 552 554,  233 376 408
E-mail: info@studiopaleta.com
Internet: www.studiopaleta.com

Volnočasové aktivity

"Tvořivost, fantazie a kreativita jsou všem dětem bez výjimky dány a je jen na nás dospělých, abychom v nich tuto přirozenost dokázali vhodně podpořit, prohloubit a rozvinout."

Studio Paleta vzniklo v roce 1996

Ve výtvarném ateliéru s kompletním technickým vybavením dětem nabízíme zejména:

- rozvíjení jejich přirozených vloh

- inspirativní a kreativní prostředí

- možnost experimentovat s různými materiály a technikami

- prohlubování schopnosti spolupráce

Aktivit studia se pravidelně účastní 50 - 60 dětí, které jsou rozděleny do jednotlivých kroužků s odborným lektorským vedením. Jako jedno z mála studií v Praze se ve své činnosti věnuje také dětem v předškolním věku.

V roce 2006 se studio Paleta transformovalo do Občanského sdružení.


SLUNÍČKOVO

dětský klub s hravou výukou angličtiny

Adresa: Dědinská 928/22, Praha 6

Telefon:   736 770 418,  737 217 015

Email:

specializovaný klub na hlídání a výuku dětí

určeno dětem ve věku převážně 2 - 10 let

individuální přístup

otevřeno každý všední den od 8 do 20 hodin
© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/domy_deti ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz