Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Řeším ›› detail/podstránka

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

KDE ŘEŠIT


04 Ekonomický odbor

Adresa: Čs armády 23/601, Hlavní budova úřadu

CO POTŘEBUJETE


Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování, u právnické osoby též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.


POPLATKY


Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Ubytovatel je povinen do patnáctého dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol na který lze platbu uhradit. Osvobození od poplatku: od poplatku jsou, vedle osob osvobozených podle zákona (tj. např. osoby nevidomé, bezmocné, osoby mladší 18 let a starší 70 let), osvobozeny i osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v klubovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den. Úhradu poplatku lze provést hotově v pokladně úřadu, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu.

KDO JE VÁM K DISPOZICI

ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU

pondělí 08:00 - 18:00
středa 08:00 - 18:00
Czechpoint

TISKOPISY


© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/codelat/prihlaseni-k-mistnimu-poplatku-za-lazensky-nebo-rekreacni-pobyt-0400-002 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz