Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 15296 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 3684/18 27.06.2018 Ukončení nájemní smlouvy č. S 68/2008/OSOM a uzavření nájemní smlouvy na pronájem PNS č. 4 umístěný na pozemku parc. č. 18/1 k. ú. Dejvice

NE

RMČ 3683/18 27.06.2018 Odvolání MČ P6 jako účastníka řízení proti Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SZ MČ P6 171348/2017/OV/Krá stavby "Sports Centre Ladronka a.s." Praha 6, k.ú. Břevnov

NE

RMČ 3682/18 27.06.2018 Uzavření podnájemních smluv na užívání parkovacích stání v podzemních garážích Prašný most

NE

RMČ 3681/18 27.06.2018 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce toalet v objektu Roztocká 43/9 (škola Riverside)" jiným způsobem (Příkaz tajemníka č. 1/2017, část E, čl.4 odst.2)

NE

RMČ 3680/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Opravy ve volných bytech: Bělohorská 1684/78 byt č. 2, Bělohorská 1684/78 byt č. 3, Bělohorská 1677/72 byt č. 3, Praha 6"

NE

RMČ 3679/18 27.06.2018 Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 6 a společností SNEO, a.s. na provádění inženýrské činnosti na akci: „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4."

NE

RMČ 3678/18 27.06.2018 Oznámení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“

NE

RMČ 3677/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o spolupráci v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2018

1,2,3,

RMČ 3676/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Bílá - rekonstrukce střechy".

NE

RMČ 3675/18 27.06.2018 Poskytnutí dotace v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3674/18 27.06.2018 Poskytnutí finančního daru v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy

NE

RMČ 3673/18 27.06.2018 Zajištění objednávek na kulturní akci v přírodním divadle v Šárce - představení opery v přírodním divadle v Šárce

NE

RMČ 3672/18 27.06.2018 Souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy a Mateřské školy Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2

NE

RMČ 3671/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o správě prostoru "Pobytový prostor Hradčanská" a pronájmu věcí movitých - multifunkčních lavic se společností Farma market s.r.o.

1,

RMČ 3670/18 27.06.2018 Nákup energií na rok 2019 na Českomoravské komoditní burze prostřednictvím dohodce Prospeksa a.s.

1,2,3,4,

RMČ 3669/18 27.06.2018 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem školního hřiště části pozemku, na dobu určitou, parc. č. 3477/202 u Základní školy a Mateřské školy Petřiny - jih

NE

RMČ 3668/18 27.06.2018 1. úprava závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací ve školství na rok 2018

NE

RMČ 3667/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava zásobovací rampy Vlastina 500 – British School".

NE

RMČ 3666/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace k rekonstrukci střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1".

NE

RMČ 3665/18 27.06.2018 Prodloužení nájemních smluv k bytům

NE

RMČ 3664/18 27.06.2018 Pronájem bytů

NE

RMČ 3663/18 27.06.2018 Pronájem bytů dle části II. hlava I., díl 4. "Zásad a podmínek pro nakládání s byty..", formou výběrového řízení

NE

RMČ 3662/18 27.06.2018 Pronájem bytů dle části II. hlava I., díl.2 (celková plocha bytu větší než 85 m2) "Zásad a podmínek pro nakládání s byty.." formou výběrového řízení

NE

RMČ 3661/18 27.06.2018 Pronájem bytu dle části II. hlava I., díl 1. (celková plocha bytu do 85 m2) "Zásad a podmínek pro nakládání s byty..", formou výběrového řízení

NE

RMČ 3660/18 27.06.2018 Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 473/347 k. ú. Veleslavín za účelem provozování předzahrádky restauračního zařízení

NE

 


--- konec tisknuté stránky ladronkafest.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz