Prev-Centrum

@

Prev-Centrum, z.ú. je profesionální organizace poskytující služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Prev-Centrum, z.ú. provozuje tři druhy programů – Programy primární prevence, Ambulantní léčbu a Nízkoprahové služby

Ambulantní léčba- vědomostní test, prezentace programu. Programy primární prevence – preventivní program na bázi hry, prezentace programu. Nízkoprahové služby -vědomostní kvíz, prezentace programu, výroba placek.

www.prevcentrum.cz