Prev-Centrum, z.ú.

Nezisková organizace poskytující služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy @ Praha

Prev-Centrum, z.ú. je profesionální organizace poskytující služby v oblasti prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy. Prev-Centrum, z.ú. provozuje tři druhy programů-Programy primární prevence, Ambulantní léčbu a Nízkoprahové služby.

 

Na stánku budou prezentovat tyto tři okruhy:

Ambulantní léčba-vědomostní test, prezentace programu
Programy primární prevence-preventivní program na bázi hry, prezentace programu
Nízkoprahové služby-vědomostní kvíz, výroba placek, prezentace programu