Nadace Sirius / Projekt Patron

@

Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí. Smyslem charitativního projektu PATRON je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Znáte takové dítě? Seznamte nás s jeho příběhem a navrhněte, jaký dar by mu nejvíc pomohl. Ke každému příběhu uspořádáme finanční sbírku vázanou na konkrétní účel. Oslovíme dárce z řad veřejnosti a s jejich pomocí se pokusíme naplnit konkrétní potřeby a přání dětí.

Více informací na www.patrondeti.cz