Dům zahraniční spolupráce

@

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která administruje programy zaměřené na oblast formálního a neformálního vzdělávání.

Pro návštěvníky festivalu bude mít připravený kvíz o netradičních zvycích v Evropských zemích a informace o možnostech v rámci programu Erasmus+

Více info