Dandelion

@

Dandelion je organizace, ktera pripravuje pro děti  zábavné výtvarné tvoření, kdy děti spolu objevují a seznamují se s kouzelým světem výtvarných technik a materiálů. Při výtvarných dílnách získávají děti nové podněty, rozvíjí fantazii, estetické cítění, rozvíjí jemnou motoriku a nadšení pro výtvarné činnosti a vztahy s ostatními kamarády. Výtvarné dílny jsou koncipovány tak, aby podporovaly spontanní vytvarný projev detí. Idealni pro nadšené rodiny,  které u dětí rozvijí samostatnost a tvořivost. Na Ladronkafestu připraví pro všechny tvořivé možnost vyrobit si vlastní loutku, vyzkoušet si malování na keramiku nebo na tričko.